EncontrosArchive for the '' Category

Xan 26 2018

Relatorio «Gonzalo López Abente, o “poeta do mar” das Irmandades da Fala», no volume No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos


(Premer no centro para ollar na pantalla completa)

Veño de dispoñibilizar en aberto a través de ISSUU o meu relatorio «Gonzalo López Abente, o “poeta do mar” das Irmandades da Fala», que está incluído no volume de autoría colectiva intitulado No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos e que recolle de maneira literaria a miña participación (da que xa se falou aquí) o martes, 13 de novembro, na Casa Galega da Cultura en Vigo nunha das xornadas do ciclo denominado co mesmo nome que o libro, unha das iniciativas organizadas pola Real Academia Galega para memorar o centenario da fundación das Irmandades da Fala.

O volume de 488 páxinas No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos foi publicado pola Sección de Literatura da propia Real Academia Galega, desta volta co apoio da Deputación de Pontevedra, e leva este colofón: «Este libro saíu do prelo o 20 de decembro de 2017, no cento dez aniversario da estrea do Himno galego na Habana».

A edición literaria é responsabilidade do académico Henrique Monteagudo e de María Dolores Sánchez Vales e leva un «Limiar» do presidente da entidade Víctor Fernández Freixanes e unha «Presentación. Fala, escrita e prelos» que asinan os compiladores, para presentar todas as achegas dos relatores e relatoras que protagonizaron no segundo semestre de 2016 as devanditas xornadas de estudo e divulgación, organizadas coa colaboración da Consellaría de Cultura da Xunta de Galicia e da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, nun ciclo que durante diferentes datas chegou até as sete principais cidades do país e á vila de Viveiro, berce dos irmáns Villar Ponte.

Velaquí o Índice completo da publicación.

I. Oratoria e prosa non ficcional
A oratoria en galego antes e despois de 1916: problemática. Xesús Alonso Montero
A axencia político-cultural das Irmandades e a emerxencia de prácticas protoensaísticas na Galiza do seu tempo. Arturo Casas
No tempo das Irmandades: Ideas e debates sobre literatura na prosa non ficcional. Teresa López

II. Novos vieiros para a narrativa
A narrativa no proxecto das Irmandades ¿continuidade ou renovación? O caso da Coleccción Lar. Dolores Vilavedra
Liñas de sentido da narrativa curta das Irmandades. Algunhas calas. Ramón Nicolás
Da narrativa oral á costumista no tempo das Irmandades. Camiño Noia Campos

III. Un novo teatro galego
O proxecto das Irmandades da Fala para a modernización do teatro. Laura Tato
O teatro no tempo das Irmandades: espazo e identidade. Euloxio R. Ruibal
Fernando Osorio Docampo no programa teatral irmandiño. Carlos Caetano Biscainho

IV. Unha poética anovadora
As Irmandades da Fala e a renovación da lírica galega. Xosé Ramón Pena
A poesía do tempo das Irmandades na historiografía literaria galega. Chus Nogueira
Gonzalo López Abente, o «poeta do mar» das Irmandades da Fala. Miro Villar
O mito como ideoloxía: un poema inédito de Euxenio Montes para Manuel Antonio. Xosé Luís Axeitos

V. Reivindicación e modernización da lingua
Fagamos do cultivo do noso idioma unha relixión de homes dignos. Rosario Álvarez
Cataluña como referente para Galicia na loita polo recoñecemento da súa personalidade cultural e política. Antón Santamarina
O Seminario de Estudos Galegos: do cultivo do idioma (1923-1927) á codificación (1928-1936). Henrique Monteagudo

VI. A conquista do público
Comunicación e novas tecnoloxías. Víctor F. Freixanes
Irmandades da Fala: acción e novos obxectos. Margarita Ledo Andión
Buscando unha vitrina para o galeguismo. Xan Carballa
As irmás de A Nosa Terra. O voceiro das Irmandades acolle o alborexar das orimeiras mulleres do xornalismo. Carme Vidal

VII. Intelectuais, xornalistas, escritores
Antón Villar Ponte (1881-1936): un guieiro xeneroso e esforzado. Emilio Xosé Ínsua
O humanista galego Johán Vicente Viqueira López na alba do século XX e no tempo das Irmandades. Antón Costa Rico
Vicente Risco, irmán e membro da ING. Olivia Rodríguez González
Ramón Cabanillas, o Poeta das Irmandades da Fala. Francisco Fernández Rei
A participación de Florencio Vaamonde nas Irmandades da Fala. Isabel Seoane
Lois Peña Novo: o soño da industrialización de Galicia. Manuel Roca Cendán

VIII. Imaxe e identidade
Imaxes de galeguidade. Proceso e configurazón. María Victoria Carballo-Calero
De Céltiga a Zeltia. Pepe Barro
Sobre as Irmandades e o galego en Ferrol. Siro López

Comentarios desactivados en Relatorio «Gonzalo López Abente, o “poeta do mar” das Irmandades da Fala», no volume No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos

Set 08 2016

Lembranza dunha conferencia de Manuel María en setembro de 1991

manuelmaria13-09-19912
(Na fotografía de A. Hernández, en segundo plano, eu propio a conversar co poeta e editor Miguel Anxo Fernán-Vello, se callar sobre a inminente saída do prelo da miña opera prima Ausencias pretéritas, Espiral Maior, 1992)

Neste novo cabodano do pasamento do poeta Manuel María recupero a lembranza dunha conferencia súa proferida o 12 de setembro de 1991, no Pazo de Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela, nun Encontro de Escritores/as de Galiza e de Portugal. Foi a primeira conferencia que lle escoitei na miña vida, aínda que xa lle escoitara a lectura ou o recitado dos seus versos en moitas ocasións con anterioridade.

Manuel María pronunciou a conferencia inaugural e como sinala a crónica da Redacción de Santiago de La Voz de Galicia que reproduzo e traduzo: «Manuel María foi o relator que espertou máis interese entre os asistentes foráneos, pois acudiu a unhas moi ilustrativas referencias biográficas para expoñer o pasado recente, o presente e o que pode ser o futuro da lírica en lingua galega». Para engadir deseguida: «Anecdotas persoais e referencias ás tertulias de café, á circulación clandestina -vía Latinoamérica- dos textos e ao sistema de divulgación “man a man” foron os aspectos que Manuel María espertou dos seus recordos para ilustrar unha panorámica da poesía e da literatura galega, en xeral, nas catro últimas décadas. O poeta soubo encandilar a propios e estraños. De feito, cando Álvaez Cáccamo tomou a palabra na táboaa redonda na que participaban boa parte das máis sobranceiras plumas a súa intervención foi toda unha homenaxe verbal a Manuel María».

Nesa táboa redonda, alén de Cáccamo e de Manuel María, participaron Darío Xoán Cabana, o finado Ramiro Fonte e Miguel Anxo Fernán-Vello, precedidos por unha conferencia introdutoria de Claudio Rodríguez Fer.

Na sesión de tarde interviría Fernando Pinto de Amaral, poeta e crítico da revista Coloquio Letras, editada pola Fundação Calouste Gulbenkian, coordinadora do Encontro, para realizar un percorrido sobre a lírica portuguesa contemporánea.

manuelmaria13-09-1991

Comentarios desactivados en Lembranza dunha conferencia de Manuel María en setembro de 1991

Set 05 2016

Poemas para os megálitos (e V): «O dolmen», de Gonzalo López Abente

ArcadaPiosa04-09-2016
(Imaxe da lectura na Arca da Piosa, tirada da crónica de costadosolpor, bitácora de Xosé Mª Lema Suárez)
Dombate-04-09-2016
(Imaxe da lectura do poema «O dolmen de Dombate», de Eduardo Pondal. Fotografía divulgada no twitter de Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüistica)

Onte rematou o II Simposio do Megalitismo da Costa da Morte cun «Roteiro dos dolmens» guiado polo guía oficial de turismo, especialista en comunicación e patrimonio Manuel Rial e que nos levou a visitar catro das máis sobranceiras antas da comarca: Pedra da Arca (Baíñas – Vimianzo / Regoelle – Dumbría, pois é lindeira de concellos), Arca da Piosa (Muíño – Zas), Pedra Cuberta (Treos – Vimianzo) e o Dolmen de Dombate (Borneiro – Cabana de Bergantiños).

E o quinto poema escollido para as miñas lecturas no roteiro, aínda que non na orde en que se foron publicando nesta bitácora, foi «O dolmen», de Gonzalo López Abente, que pertenxe ao seu libro de poemas Alento da Raza (Madrid: Imprenta Xan López Torres, 1917?).

O DOLMEN

Moimento imperturbabre: na nobre xuventude,
esta baruda raza frabicando con tolo
entuseasmo, soñando ao morno amor do colo
da moza nai que canta rebolando saúde.
Fervendo en ardor místico, sobiches hastra Dios;
unha oración con moles de granito fixestes,
c’o retombar das pedras sonóu a túa vos,
y-atrás d’unha alma ida chegar ao ceo quixestes.
Forte raza, premite que o espíritu levante
un teu cativo fillo, no pasmo sumerxido,
ollando para un dolmen soberbo y-atrevido,
y-atrevido e soberbo coma un pöeta cante.
Alí está, coma un tempro, na alta cume seréa
d’un facho vixiante, co-a pátina cuberto
dos sigros que pasano, igoal que no deserto
a esfinxe melancónica pra a lexania olléa.
Treman os liquens pálidos nas pétreas vestiduras
d’esta oración subrime que os antigos rezaron,
e cando o vento funga nas prefundas costuras,
parez que conta históreas dos tempos que pasaron.
Os penedos inxentes arrescenden á hucha
de pazo medéoeval, e son a letra santa
de frase mistereosa que, coma unha frol mucha
pol-o sol abrasada, cara o sol se levanta.
Cando na tarde queda borda o sol no oucidente,
sobre do cañamazo azul e trasparente,
as creacións subrimes da eterna fantesía,
brila o dolmen coma unha cróa de pedrería.
O crepúsculo viste o altare da montana
c’os sagrados encaixes de subrime artificio,
frabicados con nubes de escarlata e de grana,
para ofrecere aos dioses solemne sacrificio;
y-estonces esa mole de penedos xigantes,
erguido ao ceo, paresce un pontifice sumo,
fervoroso ofrecendo as oracións vibrantes
que soben en douradas espirales de fumo.

Comentarios desactivados en Poemas para os megálitos (e V): «O dolmen», de Gonzalo López Abente

Set 05 2016

Poemas para os megálitos (IV): A Arca da Piosa no poema «Á hora en que o doce luceiro», de Eduardo Pondal

ArcadaPiosa
(Fotografía tirada da galería sobre a Arca da Piosa no sitio web do Concello de Zas e a Deputación da Coruña)

A Arca da Piosa foi outra das antas que visitamos. O amigo Xosé Mª Lema Suárez, historiador e presidente do Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte, na súa guía Polas antas e mámos da Costa da Morte (Vimianzo: Semescom, 2006), alén de describir as súas principais características, sinalaba:

«O poeta Eduardo Pondal personificaba nas súas poesías os ancentrais topónimos das comarcas da Costa da Morte converténdoos en heroes. Así, o bardo bergantiñán transformou os nomes de tres parroquias do val do río Xallas en tres heroicos guerreiros celtas: a moza Maroñas —intrépida virxe guerreira—, Brandoñas —o forte— e o valente Brandomil. No estro pondaliano, o heroe Brandomil caería morto loitando contra o invasor romano, e tería na Arca da Piosa o seu moimento: un rudo mausoleo construído con grandes pedras».

Así, que entre os poemas escollidos tampouco non podía faltar o poema «Á hora en que o doce luceiro», en realidade sen título e coñecido polo primeiro verso, que se inclúe na obra Queixumes dos pinos de Eduardo Pondal. Velaquí o poema que eu citarei pola versión orixinal de 1886 e non polas sucesivas que reescriben a grafía pondaliá:

[A hora en q’ o doce luceiro]

A hora en q’ o doce luceiro,
Coménzase de fundir;
As ben cornudas cabras montesías,
Levando diante de sí,
O pastor celta Temunde,
Volvía o doce redil;
Sóo, cantando pol-a gandra
De Xallas, d’ uces nutriz;
E estremecendo a vaga soedade,
Seu cantar decía así:

—Arca antiga da Pïosa,
O vento q’ he triste oir,
Funga nas esquivas uces,
Q’ están o redor de tí;
E pasa antr’ elas bruando,
Con un dorido gemir:
Debaixo das tuas antes,
‘Stá o valente Brandomil;
Non no olvido, mais nos brazos
Do eterno e doce dormir:
Ten o seu lado dereito,
O elmo dourado e gentil,
O’ escudo, e a dura lanza
Ond’ o sol, soía ferir;
E con pracer os celtas contempraban,
De Xallas no ermo confin.

Ou valente fillo d’ Ogas,
E da doce e nobre Eiriz;
Para sempre quedará,
Longa memoria de tí:
E cando o fillo dos celtas,
No tempo que está por vir,
Pensativo camiñante,
Pase quezáis por aquí;
Cando no tempo en que gia,
Se vexa a luna lucir,
Dirá ó verte desde longe:

O valente Brandomil,
Saído da gentil e boa raza
Dos celtas, repousa alí.

Comentarios desactivados en Poemas para os megálitos (IV): A Arca da Piosa no poema «Á hora en que o doce luceiro», de Eduardo Pondal

Xuñ 29 2016

Artigo en QPC (VIII): #Efeméride «A vinte anos do I Encontro de Escritores e Escritoras da Costa da Morte, primeira actividade do Batallón Literario»

Cam
(Cartaz do I Encontro de Escritores e Escritoras da Costa da Morte celebrado na Fundación Fernando Blanco de Cee)

Na nova colaboración con QuepasanaCosta. Diario dixital da Costa da Morte, que dirixe Ubaldo Cerqueiro, evoco unha efeméride importante na creación literaria costeira no texto intitulado «A vinte anos do I Encontro de Escritores e Escritoras da Costa da Morte, primeira actividade do Batallón Literario», que tamén xa se pode ler nesta ligazón. Este texto foi artellado con notas tiradas dos arquivos de prensa da época e tamén da memoria dos poetas fisterráns Alexandre Nerium e Modesto Fraga, quen foron presidente e secretario da entidade nalgún momento da súa existencia, e da miña propia. Velaquí.

A vinte anos do I Encontro de Escritores e Escritoras da Costa da Morte, primeira actividade do Batallón Literario

1. A previa

Nun tempo de efervescencia cultural prodúcense dous acontecementos que van resultar definitivos para a posterior creación do Batallón Literario da Costa da Morte. Dunha banda, en marzo de 1996, a asociación «Arre-Sentelha» organizou un recital de poesía no Castelo de Vimianzo. Na convocatoria participaron os irmáns Rafael e Xosé Manuel Lema, Modesto Fraga, Rafa Villar, Xandra Tedín, Abel Mendes, Xavier Rodrigues Fidalgo, Alberto Lema Suárez, César Carracedo, Manuel López Martínez (hoxe, Alexandre Nerium) e Roberto Traba Velay. Aínda que non todos, unha boa parte deles entraría a formar parte do Batallón Literario. Doutra banda, a publicación dun caderno poético en abril de 1996, organizado por membros do colectivo antimilitarista «Último Reemprazo», que levaba por título As armas da solidaridade, no que se incluían textos de autores da Costa da Morte, tamén afortalou a idea que se podían realizar moitas actividades en común. Recolle textos de César Carracedo, David Creus, Estevo Creus, Modesto Fraga, Frederico López Santalla, Xavier Rodrigues Fidalgo, Xandra Tedín, Miro Villar e Rafa Villar e Roberto Traba Velay, poeta fisterrán e único dos últimos citados que nunca participaría do espírito do Batallón.

2. A constitución formal

Deste xeito, o Batallón Literario da Costa da Morte vai quedar formalmente constituído nun data simbólica, o 1 de Maio de 1996, logo dunha longa reunión nunha cafetería de Cee, á que asistiron unha vintena de autoras e autores. O nome suxeriuno o poeta Frederico L. Santalla, inspirándose na inscrición que ocupa as pedras da Quintana, onde se fai referencia ao histórico Batallón Literario santiagués. A súa primeira xunta directiva, ou xestora, pois a entidade aínda non estaba legalizada nin contaba con estatutos, estivo formada por Miro Villar, presidente; Frederico L. Santalla, secretario; e Rafa Villar, Xandra Tedín, Modesto Fraga, Xavier Rodrigues Fidalgo e Estevo Creus. Como se pode observar varios dos seus membros proviñan ben do desaparecido colectivo ceés «Un medio», ben da aínda activa agrupación soneirá «Arre Sentelha». A única premisa era que os autores fosen nados ou tivesen unha forte vinculación coa Costa da Morte, franxa costeira que vai de Malpica de Bergantiños ata Fisterra (aínda que de maneira circunstancial chegaron a colaborar co BLCM autores de Carnota, de Muros ou de Noia). Xurdiu co obxectivo de dar a coñecer as súas actividades e inclúe narradores, investigadores e, sobre todo, poetas. Configurouse como un movemento cultural asembleario, de carácter democrático e non elitista, que buscaba a comunicación directa cos lectores, ata o punto de que os poetas teñen realizado ducias de recitais en locais pechados ou en espacios abertos, como o palco da Festa das Carrilanas de Esteiro.

3. O I Encontro de Escritores e Escritoras da Costa da Morte

A primeira das actividades que programou o Batallón Literario da Costa da Morte foi o «I Encontro de Escritores e Escritoras da Costa da Morte». Unha rolda de prensa, realizada o martes 25 de xuño do 1996 na cafetería Rúa Nova de Santiago de Compostela e que foi amplamente recollida polos medios, serviu como presentación pública do BLCM e deste primeiro encontro literario que se ía celebrar co lema Reescrevendo a Costa da Morte. Os organizadores propuxeron os seguintes temas de debate:

a) Poesía, narrativa e investigación na Costa da Morte.

b) O negocio das editoriais, alternativas.

c) A lingua arma fundamental da creación, identidade e normalización.

d) A política cultural das institucións e dos movementos alternativos.

e) Resolucións e futuro.

O sábado 29 de xuño, ás 10.00 h. da mañá, tivo lugar, no Café-bar Macondo de Cee, que rexentaba o poeta fisterrán Modesto Fraga, a recepción previa na que estaban varios membros da corporación do Concello de Cee, entre eles o edil de Cultura, directivos e membros do Batallón e outros convidados, para pasar pouco despois á sala magna do Instituto da Fundación Fernando Blanco de Cee, onde diferentes autoras e autores foron expoñendo os seus relatorios.

Rafa Villar, de Cee, falou das súas experiencias para sacar á luz os seus traballos como a edición de autor, publicación en revistas como Dorna ou a de presentarse a premios e ter a sorte de que cho concedan e recordou que en 1995 soamente se publicaron cen libros en galego.

Un dos convidados foráneos, o poeta compostelán, de orixe arxentina, Eduardo Estévez falou tamén das súas experiencias editoriais na Arxentina e en Venezuela. Alí tan só publicaban textos de clásicos coma Borges, Pizarnik… Explicou coma un grupo de escritores novos puxeron uns cartos conxuntos e publicaron un libro dun deles, cos cartos que ían sacando publicaban outro e así sucesivamente. Esta foi a maneira de que as súas obras viran a luz. Curiosamente, anos máis tarde, desta idea xurdirá en Galiza a editorial «Letras de Cal» cun sentido aínda máis altruísta, pois o que fixo esta cooperativa foi principiar por editar textos de xente nova que non tiña nada publicado ou que tiña dificultades para o facer.

O estudoso e escritor corcubionés Luís Lamela, especialista en temas históricos, falou do seu labor de investigación e sobre as súas recentes Crónica de una represión en la Costa da Morte (Edicións do Castro, 1995) e tamén de que había que recuperar moitos dos documentos que pertencían a esta zona e que estaban en organismos nos que era case imposible ou moi dificultoso acceder a eles.

O historiador de Bamiro (Vimianzo) Xosé María Lema Suárez centrou a súa intervención na necesidade da formación duns arquivos que tiñan que estar a disposición daqueles que os quixeran utilizar para a súa posterior investigación.

Finalmente, os poetas do Batallón, Frederico L. Santalla, de Lires (Cee), e Xavier Rodrigues Fidalgo, de Castrelo (Vimianzo) fixeron senllas análises sobre a política institucional referida á literatura e á cultura en xeral e sobre os atrancos que as autoras e os autores teñen por escribiren en normativas diferentes da norma oficial do idioma galego.

Alén do poeta Eduardo Estévez, tamén foron convidados a ese «I Encontro» Yolanda Castaño, Olga Novo, Chus Pato e Paco Souto. Tamén asistiron ao acto a crítica literaria, Teresa Seara, e outros escritores e investigadores como o antropólogo muxián Manolo Vilar ou o filólogo malpicán Xosé Manuel Varela.

O «I Encontro de Escritores e Escritoras da Costa da Morte» finalizou ás 20:00 h. do serán cun recital poético a cargo de todos membros do Batallón Literario e dos poetas convidados.

Comentarios desactivados en Artigo en QPC (VIII): #Efeméride «A vinte anos do I Encontro de Escritores e Escritoras da Costa da Morte, primeira actividade do Batallón Literario»

Ago 14 2013

Feira do Libro de Cee: de 1945 ao 2013


(Premer na imaxe para unha mellor lectura)

A Feira do Libro de Cee 2013 está xa no seu ecuador e onte, alén de botar case todo o día na caseta da libraría Á lus do candil, do poeta Modesto Fraga e a súa compañeira Alba Rodríguez, para asinar exemplares das miñas obras, tamén estiven de público nas presentacións da xornada: o poemario Viaxe ao interior da fenda (Sotelo Blanco) de Serxio Iglesias, a quen introduciu o narrador Marcos Giralt Torrente, e a obra infantil Fadita Fosca! (Baía Edicións) de Miguel Vázquez Freire, a quen acompañou o ilustrador Xosé Tomás. Unha breve estadía no concerto de Xardín Desordenado e a noitiña estiven cabo de Xilberto Caamaño Beiro, presidente de Monte Pindo Parque Natural, e dos poetas Marilar Aleixandre, David Creus e Miguel Vázquez Freire, para presentarmos o volume colectivo Versos no Olimpo. O monte Pindo na poesía galega, que coordinei xunto a Francisco «Chisco» Fernández Naval, editado por Toxosoutos, en coedición coa Asociación Monte Pindo Parque Natural, e grazas ao crowfunding ou microfinanciamento colaborativo de moitas persoas, como xa se contou aquí.

A Feira do Libro abriuse o domingo 11, co pregón de Xosé Neira Vilas, e ese mesmo día a edición comarcal de La Voz de Galicia, en Carballo, publicou o artigo da miña autoría que reproduzo deseguida:

Feira do Libro de Cee: de 1945 ao 2013

Unha licenza literaria permíteme imaxinar que houbo unha (inexistente) Feira do Libro de Cee no ano 1945. Non houbo tal, mais o concello, ou «ayuntamiento» naquela altura, fixo unha merca de libros en agosto de 1945. Así nolo lembra José Ramón Rey Senra, Licenciado en Xeografía e Historia e Técnico da Biblioteca Pública Municipal «Francisco Mayán» nesa excelente e interesante sección que publica anualmente no Programa das Festas baixo o título «Historia Anecdótica de Cee através dos libros de actas do pleno».

Na súa compilación deste ano recolle unha síntese dos acordos plenarios máis importantes desde o ano 1943 até o 1946. Pois ben, na sesión celebrada o 14 de agosto de 1945 recolle, entre outros acordos varios, o seguinte: «Por outra banda, a proposta da Presidencia, tómase o acordo de adquirir dous exemplares da obra Francisco Franco». O alcalde-presidente era Juan Lastres García e a anotación remata aí, polo que supoñemos que se trata dunha biografía do ditador franquista da que descoñecemos a autoría e a editorial. Pouco ou nada importa.

Por sorte moito mudaron as cousas, malia existiren alcaldes como o de Baralla (Lugo) que lle negan lexitimidade ás vítimas do franquismo. A día de hoxe a nosa vila acolle, máis unha vez, a súa tradicional Feira do Libro, cuxo pregón será lido por Xosé Neira Vilas e onde se presentarán varios libros de sobranceiros autores e autoras da vila e da comarca.

Desde aquí, e para enriquecer o Fondo Local da Biblioteca Pública Municipal «Francisco Mayán» suxerimos mercar dous exemplares destes volumes publicados en 2012/2013 e que teñen moito a ver con Cee, quer pola súa autoría quer polo seu contido, aínda que é posible que esquezamos algún nome ou algunha obra. Non deberían faltar nesa adquisición os volumes colectivos Versos no Olimpo. O Monte Pindo na poesía galega e Versus Cianuro, ambos e dous con numerosos poetas da zona; Luces, bicos e cores; Misterio Resolto e Catuxa quere saber, todos tres de Concha Blanco; Acuario; Xiana, a nena pirata e Viaxes de inverno, todos tres de María Canosa; Universo Pitágoras, de Rocío Leira; Patente de Corso, de Rafa Villar; Costa do Solpor, de Xosé María Lema Suárez e Os cruceiros máis sobranceiros da Costa da Morte, do mesmo en coautoría con José María Laredo Cordonié; Viaxe ao interior da fenda, de Serxio Iglesias; Fadita Fosca!, de Miguel Vázquez Freire ou Poesía Completa de Gonzalo López Abente, Rebelión na charca ou Breizh, de quen isto asina, e aos que se poderían xuntar outras moitas obras relacionadas coa Costa da Morte.

Case setenta anos despois de que o «ayuntamiento» mercase dous devocionarios franquistas en 1945, hoxe temos unha longa listaxe de obras que se expresan na nosa lingua para falaren da nosa realidade e de nós propios. Saúde e Literatura!

Miro Villar

Comentarios desactivados en Feira do Libro de Cee: de 1945 ao 2013

Xul 15 2013

Encontro literario coa rapazada en Carnota(Fotografía e cartaz da contada na Axencia de Lectura Municipal de Carnota. Fonte: Luísa Beiro Agulleiro, bibliotecaria. Premer nas imaxes para agrandar o tamaño)

O dixital quepasanacosta fíxose eco da contada celebrada o pasado venres, 12 de xullo, ás 11,30 horas na Axencia de Lectura Municipal de Carnota, unha actividade de animación á lectura enmarcada dentro do programa «Ler conta moito» artellado pola Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia da Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e na que colaboran os concellos.

Nun espazo dentro da propia Axencia de Lectura Municipal de Carnota unha ducia de nenas e nenos e algúns dos seus maiores asistiron á narración oral e lectura comentada con proxeccións dos debuxos de tres contos rimados da miña autoría.

A primeira narración tiña moito a vez coa costa carnotá, pois Carlota e a gaivota patiamarela, a través das ilustracións de Enjamio, fala sobre a solidariedade nunha catástrofe provocada por unha marea negra semellante á do Prestige que tinxiu de galipote estas costas en novembro do 2002. Deseguida foi a quenda de Rebelión na charca, narrado a través das ilustracións de Ana Santiso, unha fábula sobre a prepotencia, a soberbia e o abuso de poder, e, finalmente, A cobiza do verme Noel, a través das ilustracións realizadas por Marta Álvarez Miguéns, sobre a maldade de atesourar todo sen partillar nada cos demais.

A bibliotecaria Luísa Beiro Agulleiro, alén de facer unha breve presentación, lembroulles que no catálogo da Axencia de Lectura Municipal de Carnota poden atopar o meu conto Carlota, a gaivota que non podía durmir, tamén ilustrado por Enjamio, e que os libros están para os levaren tamén para ler na súa casa.

Comentarios desactivados en Encontro literario coa rapazada en Carnota

Xul 07 2013

Apoio para a organización do XXVII Festival da Poesía no Condado


(Premer na imaxe para agrandar o tamaño)

Máis unha vez o micro-financiamento pode posibilitar a continuidade dunha iniciativa cultural e literaria de interese. Desta volta xa fixen a miña achega económica através da plataforma Verkami para a organización do XXVII Festival da Poesía no Condado, ao coidado da Sociedade Cultural e Deportivadesa comarca, que se quere convocar baixo o lema «Desobediência».

Nesta anotación da bitácora xa fixen o relato da miña participación no Festival da Poesía no Condado, malia que só fun convidado (polo chorado Manolo Soto, que nos deixou en febreiro deste ano) a participar no X Aniversario, que se celebrou en Salvaterra do Miño os días 15 e 16 de setembro do 1990, na compaña do meu irmán Rafa Vilar, que daquela escribía na norma reintegracionista os seus primeiros poemas. Rafa aínda continuou a participar nas xornadas en anos sucesivos: no XI Festival da Poesía baixo o lema «12 de Outubro de 1991. Contra o V Centenário»; no XII Festival da Poesía «Autodeterminaçom, caminho da independência»; no XIII Festival da Poesía co lema «Poesia em Liberdade»; no XIV Festival da Poesía «Insubmissom» e no XV Festival da Poesía «15 anos em galego».

Velaquí uns fragmentos da solicitude de micro-financiamento que xa ten o noso apoio:

«Berramos ‘Desobediência’ para que nom lhe quitem às pessoas para dar-lhe aos bancos, para que a cultura popular e participativa siga viva neste XXVII Festival da Poesia, para que a nossa festa mantenha a música, a literatura, o cinema, o artesanato, a feira, todo! Unides-vos ao nosso berro?

POR QUE O NECESSITAMOS E QUE IMOS FAZER COM O DINHEIRO?

A SCD do Condado fai, em 2013, 40 anos. O Festival da Poesia começou-se a organizar em 1.981, e, salvo umha breve parada, autogeriu-se, pagou-se e celebrou-se em vinte e seis ediçons. Desde o início a associaçom financiou-se com quotas de sócios/as, organizando jantares e festas, solicitando doaçons, vendendo livros e outros materiais…

As subvençons para associaçons culturais nim se convocam, e a aportaçom económica do Concelho de Salvaterra reduziu-se um 60% nestes últimos dous anos. A gente tem menos dinheiro e essas quotas, as pequenas publicidades e as aportaçons baixam… por issoprecisamos estender a solidariedade e sermos muita mais gente a colaborar, ainda que aportemos um pouquinho menos!

O dinheiro que se recade com esta iniciativa vai servir para pagar às poetas, aos grupos musicais, às empresas de som, iluminaçom e palco, a ediçom da antologia poética do festival… Queredes conhecer o programa deste ano? Visitade a nossa página web!».

Comentarios desactivados en Apoio para a organización do XXVII Festival da Poesía no Condado

Mai 30 2013

Encontro literario coa rapazada en Cee

(Fotografías da contada organizada pola Biblioteca Municipal “Francisco Mayán” de Cee. As fotos son da autoría do xornalista Juan Ventura Lado, a primeira está tirada do xornal La Voz de Galicia e as dúas que figuran ao final foron cedidas. Premer nas imaxes para agrandar o tamaño)

Onte, mércores, 29 de maio, na Biblioteca Municipal “Francisco Mayán” de Cee, estiven a protagonizar unha nova actividade de animación á lectura dentro do programa «Ler conta moito» artellado pola Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia da Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Máis dun cento de nenas e nenos do colexio público CEIP Eugenio López (a ver cando lle mudan de vez este nome franquista!!!) e do colexio concertado CEIP Manuela Rial Mouzo asistiron á narración oral e lectura comentada con proxeccións dos debuxos de tres contos rimados da miña autoría: Rebelión na charca, narrado a través das ilustracións de Ana Santiso, unha fábula sobre a prepotencia, a soberbia e o abuso de poder; A cobiza do verme Noel, a través das ilustracións realizadas por Marta Álvarez Miguéns, sobre a maldade de atesourar todo sen partillar nada cos demais, e finalmente, Carlota e a gaivota patiamarela, a través das ilustracións de Enjamio, sobre a solidariedade nunha catástrofe provocada por unha marea negra.

Na organización estiveron José Ramón Rey Senra, bibliotecario, quen realizou o labor de presentación, e o técnico de cultura municipal Víctor Castiñeira, que se encargou da parte técnica. A crónica da actividade pódese ler nas páxinas impresas e na edición dixital do xornal La Voz de Galicia, edición de Carballo, coa imaxe e o texto do xornalista Juan Ventura Lado, a quen agradezo a difusión. Deseguida reproduzo tamén aquí a información.

O escritor Miro Villar e os alumnos ceenses teñen conto para rato

J. V. LADO

cee / la voz  30 de mayo de 2013

Bastou a simulación do primeiro chimpo da «ra patilonga», para que escritor Miro Villar se metese no peto aos alumnos de primaria dos colexios Eugenio López e Manuela Rial que ateigaron o salón de actos do Concello de Cee, nunha das últimas actividades do programa das Letras deste ano encadrado dentro da campaña Ler conta moito.

O profesor, poeta e crítico literario demostrou que, ademais de crear historias, sabe transmitilas sobre todo se ten en fronte aos rapaces, un dos seus públicos predilectos e ao que están dirixidas boa parte das súas creacións.

Onte arrincou a súa achega ao fomento da literatura entre os máis pequenos coas ensinanzas morais de Rebelión na charca, un conto no que os sapos pagan cara a súa fachenda ao ser descubertos por un rato que confunde o dado do engano cun anaco de queixo.

Coas ilustracións desta obra e das feitas para acompañar o relato A cobiza do verme Noel conseguiu meter aos escolares dentro das historias para facelos partícipes do seu desenvolvemento e que colaborasen con acenos, saltos e aplausos na dramatización.

Dende principio a fin foi quen de enganchalos aos contos ata o punto de que eran os propios nenos os que se esixían silencio entre eles cando o discorrer do relato invitaba a excederse no alboroto.

Ir á biblioteca

Villar aproveitou a ocasión para invitar aos alumnos a que pasasen pola biblioteca Francisco Mayán que xestiona o seu amigo e presentador do acto José Ramón Rey para coller «iso si, con volta» algún destes contos dos que valorou moi positivamente as ilustracións que lle fixeron.

Esta actividade enmarcase dentro dunha programación pensada para achegar a literatura aos rapaces dos centro de ensino de Cee a través dos autores locais e forma parte da campaña Ler conta moito, que promove a Secretaría Xeral de Cultura da Xunta para as bibliotecas públicas.


Comentarios desactivados en Encontro literario coa rapazada en Cee

Mai 27 2013

Video reproducido no Bico da Ría, a revista do Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES “Félix Muriel” de Rianxo


(Premer na imaxe para agrandar o tamaño)

Un chío na conta de twitter de Certo, o dixital das terras de Barbanza e Noia, tróuxome a nova de que Bico da Ría, a revista do Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES “Félix Muriel”, de Rianxo, informaba sobre o encontro literario que tiven con alumnado dese centro o pasado luns, 13 de maio.

Coa entrada da nova, que reproduzo deseguida, vai un video de pouco máis de hora que tamén se pode visionar na canle youtube.

A miña gratitude e os meus parabéns ao alumnado e ao profesorado desde activo EDLG, que xa é referente entre as persoas que teñen a defensa da nosa lingua como eixo. Ben coordinado por Valentina Formoso (autora do imprescindible volume Do estigma á estima, Xerais, 2013), aínda lembro a edición que fixeron de No meu mar, na miña lingua. Léxico de embarcacións e deportes náuticos (Toxosoutos, 2012) que chegou ás miñas mans através do amigo Xosé Manuel Lobato.

Velaquí a entradiña e o video:

Miro Villar no noso IES

Publicado o xoves 23 de maio do 2013

Miro Villar é un poeta galego nado en 1965. Doutor en Teoría da Literatura e Literatura Comparada, narrador, tradutor e crítico literario. Ademais traballa como profesor de lingua e literatura galega.

Na súa charla puidemos darnos conta de que a maioría da súa obra é culturalista, xa que moitos dos seus poemas necesitan coñecementos da matería poética e de certa cultura para poder entendelos perfetamente. Pero a súa poesía tamén ten trazos intimistas, como el mesmo dixo, a súa biografía afectou moito na súa obra.

Falounos tamén de como comezou a escribir e ao final tamén atendeu as nosas preguntas.

Comentarios desactivados en Video reproducido no Bico da Ría, a revista do Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES “Félix Muriel” de Rianxo

Next »