ContosArchive for the '' Category

Feb 23 2017

A pantasma da casa da Matanza na revista Follas Novas da Fundación Rosalía de Castro

Esta tardiña preséntase en Rianxo o primeiro número de Follas Novas, a nova revista de estudos rosalianos da Fundación Rosalía de Castro, que tamén está dispoñible para a súa lectura en descarga de balde nesta ligazón.

A nova publicación que dirixe o académico, escritor e profesor Xosé Luís Axeitos neste primeiro número, patrocinado polo propio Concello de Rianxo, céntrase na «Análise crítica da obra en prosa de Rosalía de Castro», que ocupa toda a sección de «Artigos» con importantes achegas de Carmén Fernández-Pérez Sanjulián, Kathleen N. March, María López Sández, Francisco Rodríguez Sánchez e María Pilar García Negro; na sección «Documentos» María Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda exhuma unha carta de Alfredo Vicenti a Manuel Murguía e outra deste último á propia Rosalía é analizada por Diego Rodríguez González. Outras seccións como «Recensións», «Bibliografía», «Varia» e «Casa de Rosalía» completan os seus contidos.

Na sección de «Bibliografía» os profesores da Universidade de Granada Aurora López e Andrés Pociña compilan as «Últimas tendencias na bibliografía de e sobre Rosalía» e entre as numerosas referencias está a mención, que moito lles agradezo, ao conto rimado da miña autoría A pantasma da casa da Matanza, con ilustracións de Xosé Cobas (Premio Xosé Neira Vilas ao Libro Infantil ou Xuvenil 2013 na Noite da Edición 2014). Velaquí a súa xenerosa acollida:

Editado para ocupar un posto no ronsel das publicacións conmemorativas do 150 aniversario, como declara Biblos Clube de Lectores que presenta un libriño estéticamente inmellorábel, Miro Villar, como autor, e Xosé Cobas, como ilustrador, co breve conto-poético A pantasma da casa da Matanza, lévannos ás habitacións íntimas de Rosalía na casa en que pasou os últimos anos da súa vida e onde morreu, na actualidade a ben coñecida Casa-Museo de Rosalía en Padrón; alí atopamos unha pantasma errante, unha Negra sombra, que asenta na casa, fascinada pola poeta:

Coñecín moitos mundos, mais un día
quixen quedar na casa da Matanza,
porque aquí coñecía a Rosalía.

Devezo pola música e a danza
e fascíname o son da poesía.

Un conto para pequenos e para grandes, fermoso pola poesía e polas ilustracións, unha preciosa edición e explicación do insuperábel poema “Cando penso que te fuches”.

Comentarios desactivados en A pantasma da casa da Matanza na revista Follas Novas da Fundación Rosalía de Castro

Dec 14 2016

Relatorio sobre Gonzalo López Abente no ciclo No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos, organizado pola Real Academia Galega


(Pola esquerda, Xosé Ramón Pena, Xosé Luís Axeitos, Chus Nogueira e Miro Villar. Autor: RAG)

Onte, martes, 13 de novembro, estivemos na Casa Galega da Cultura en Vigo para participar nunha nova xornada do ciclo denominado «No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos», unha das iniciativas organizadas pola Real Academia Galega para memorar o centenario da fundación das Irmandades da Fala. A mesa de debate centrada na poesía das Irmandades, baixo o título Unha poética anovadora, estivo introducida e moderada polo académico Xosé Luís Axeitos, e nela participamos Xosé Ramón Pena, Chus Nogueira e eu propio, que demos a coñecer un resumo dos relatorios que se han publicar no sitio web da RAG. A miña intervención estivo focada nun texto que leva por título Gonzalo López Abente, o «poeta do mar» das Irmandades da Fala.

A xornalista Iolanda Rodríguez Casal recolle as nosas respectivas intervencións nunha ben completa e precisa crónica que reproduzo deseguida e que tamén se pode ler nesta ligazón.

Versos inéditos na mesa sobre a poesía no tempo das Irmandades da Fala

14/12/16| Actualidade: Novas

Os versos de dous poemas inéditos de Euxenio Montes e Xavier Pardo Bedía escoitáronse onte na mesa de debate sobre as Irmandades da Fala que a Real Academia Galega organizou en Vigo dentro do ciclo No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos. O académico Xosé Luís Axeitos presentou estas composicións como exemplo da importancia do atlantismo na poesía da época nun encontro centrado precisamente na lírica no que Chus Nogueira achegou unha mirada crítica desde a historiografía, Xosé Ramón Pena se detivo no traballo a prol da creación dunha estética nacional e Miro Villar reivindicou devolver a figura de Gonzalo López Abente á posición central que ocupara en vida.

Ademais de presentar os convidados, Xosé Luís Axeitos falou brevemente do atlantismo na poesía do tempo das Irmandades, un dos conceptos básicos e vertebradores da teoría política nacionalista de Vicente Risco e do grupo Nós. Para perfilar a doutrina do atlantismo, presenza dunha corrente céltica común entre os pobos bretón, normando, irlandés e galego, a revista Nós dedicou en distintos números espazos xenerosos á denominada “cuestión irlandesa”, con traducións de Yeats e Joyce, artigos de Otero Pedrayo ou un monográfico con poemas de Cabanillas e Taibo. O tema foi obxecto de debate nos faladoiros da época e tratado en numerosas conferencias. “Mesmo se pode dicir que esta teoría do atlantismo é diferenciadora do grupo ourensán, máis conceptual e académico, a respecto doutras agrupacións”, engade.

Como proba da importancia do atlantismo na poesía das Irmandades, Xosé Luís Axeitos presentou un poema inédito de Euxenio Montes, dedicado a Manuel Antonio, e outro nunca saído do prelo de Xavier Pardo Bedía. Ambas as dúas composicións serán publicadas por primeira vez na edición que se fará dos relatorios do ciclo No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos.

Deseguido, a profesora da Universidade de Santiago de Compostela Chus Nogueira foi a encargada de levar a cabo unha revisión crítica de como a produción poética da época foi abordada nas historias da literatura a través de autores como Ricardo Carballo Calero, Xosé Luís Méndez Ferrín, Francisco Rodríguez, Anxo Tarrío, Dolores Vilavedra ou Xosé Ramón Pena. A especialista concluíu que nas distintas propostas se reflicten “as tensións que xa se deron no seo das Irmandades da Fala, con escollas que priorizan o político e outras o feito cultural”. Ao seu xuízo, evidéncianse tamén os problemas que ás veces xorden polo “excesivo detalle” na identificación de promocións e grupos e advertiu que, se ben as diversas achegas historiográficas implican visibilidade para parte dos autores, tamén gardan relación co feito de que aqueles de ubicación difícil ou interxeracional quedasen “en zonas de sombra” e que tardasen en seren recoñecidos e editados.

Xosé Ramón Pena defendeu neste sentido que a historia da literatura é parte do relato da historia xeral e que con frecuencia os acontecementos artístico-literarios adiantan os sociopolíticos. O seu relatorio centrouse na achega “decisiva” dos membros das Irmandades respecto da conformación da lírica galega do século XX. “Se houbese que procurar un apartado único, un episodio central no labor da organización irmandiña, ese ten que ser, con toda certeza, o da procura dunha estética nacional. Unha procura, polo demais, que non só afecta ao eido poético, senón aínda a esoutros da prosa de ficción, do teatro…”, salientou. Acadar a soberanía estética da nación galega foi, de feito, un dos apartados da I Asemblea Nacionalista.

De acordo con dito mandato, os principais líderes das Irmandades buscaron con afán conformar a soberanía nacional no espazo das artes, pero tamén nestoutro das letras. “Mediante numerosos artigos publicados en xornais e revistas, Antón Villar Ponte traballou arreo nesa dirección que buscaba una perfecta síntese entre a tradición e a modernidade; entre a enxebreza e os novos xeitos vidos de Europa. Villar Ponte creu atopar o home e mais o modelo: tratouse de Ramón Cabanillas. Así pois, sen dúbida, o poeta arelado veuse transformar no intérprete ideal para a conformación da estética irmandiña. Ou, simplemente, no poeta”, sintetizou Xosé Ramón Pena.

Sobre outro escritor da época, Gonzalo López Abente (Muxía, 1878-1963), e a súa relación coas Irmandades falou Miro Villar, quen, referíndose tamén á análise de Chus Nogueira, reivindicou “sacar da zona de sombra un poeta que na súa época estaba no centro, e non na periferia como está hoxe”. O mellor poeta do mar, como o cualificou Risco, participou nas Irmandades desde o seu inicio e responsabilizouse da posta en marcha dunha delegación en Muxía, constituída en 1918. Se ben esta non desenvolveu moita actividade, “espallou pola Costa da Morte o ideario da organización galeguista”, salientou Miro Villar, que lembrou tamén que López Abente puxo a súa literatura ao servizo dos obxectivos do ideario das Irmandades.

Desde o primeiro momento, a súa sinatura estivo presente no seu voceiro oficial, A Nosa Terra, en cuxas páxinas publicou moitos poemas. Entre eles, o crítico literario detívose en “O piñeiro derrubado”, un dos que escribiu como homenaxe a Lois Porteiro Garea tras o seu pasamento.

Alén da creación literaria, o seu activismo cultural concretouse coa súa entrada no Seminario de Estudos Galegos, xunto con Cabanillas, Noriega Varela e Victoriano Taibo, nunha cerimonia na que interveu cunha lectura de poemas, repasou Miro Villar, que recordou deseguido o período da ditadura de Primo de Rivera, tempo de refuxio na literatura; o recoñecemento dos seus colegas, que o elixiron presidente da acabada de nacer Asociación de Escritores de Galicia, en marzo de 1936; a participación na campaña a prol do Estatuto de Autonomía e a depuración laboral que sufriu tras a sublevación militar, que o afastou do seu traballo e de calquera actividade pública. O franquismo silenciouno durante varios anos e, coma outros galeguistas, volveu refuxiarse na creación literaria.

Membro da Real Academia Galega, López Abente protagonizou o Día das Letras Galegas de 1971, una data que, valorou, non axudou ao seu recoñecemento posterior, xa que naqueles anos non se promovían aínda os profundos estudos que hoxe emerxen arredor desta celebración. Desde 2011, a Fundación Gonzalo López Abente traballa para divulgar a súa obra.

Comentarios desactivados en Relatorio sobre Gonzalo López Abente no ciclo No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos, organizado pola Real Academia Galega

Xul 12 2016

Adeus emocionado e lembranza do mestre Agustín Fernández Paz

Recibín con inmensa tristura a mala nova do pasamento esta mañá do mestre Agustín Fernández Paz, con quen nos últimos tempos dialogaba a través da rede social twitter pois partillamos moitos temas en común. E nesta lembranza de urxencia quero deixar un testemuño da súa enorme entrega e xenerosidade á causa da literatura infanto-xuvenil.

No curso 2011/2012 quixemos que estivese connosco no CPI Viaño Pequeno de Trazo, naquela altura xa estaba ferido pola doenza que o levou mais sempre amosou toda a súa vontade e como non podía deslocarse até o noso centro combinamos para lle facer unha entrevista vía Skype, pois o alumnado que daquela cursaba 1º da ESO (a maioría xa no bacharelato) viña de ler o seu libro Lúa do Senegal. Foi unha experiencia magnífica e o alumnado quedou fascinado coa súa palabra. A calidade de son non é boa, mais é perfectamente intelixible, e na páxina do proxecto interdisciplinar «A feira das Nacións», o alumnado elaborou a entrada que presentaba este video, fermoso documento do seu agarimo e da súa sempre amena e instrutiva conversa.

Adeus, mestre! Sit tibi Terra levis!

VIDEOCONFERENCIA CON AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ

No Club de lectura limos un libro titulado Lúa do Senegal, que trataba dunha nena senegalesa que vén de Senegal para vivir a Vigo.

Despois, na clase de galego, dixéronnos que íamos falar co autor do libro e elaboramos unhas preguntas para lle facer.

O día de 10 de Marzo tivemos unha videoconferencia con Águstín Fernandez Paz mediante o programa Skype. Tivemos algunhas complicacións técnicas, pero ao final todo saíu ben.

Durante a conversa Agustín contounos que o seu libro iase chamar Cartas do Senegal. Aprendemos moito escoitándoo.

Púxolle unha pipa de fumar á avoa Feriane porque lle quedaba ben.

Tivo que utilizar o Google Earth para coñecer máis do país e a súa xeografía.

Non sabe Wólof pero si escoitou persoas que o cantaban e o falaban.

Quería situar a historia en Vigo porque na cidade hai moitos senegaleses e el ten moita documentación sobre eles e sobre a cidade.

Púxolle Khoedi á nena porque en senegalés significa lúa.

Este libro traduciuse ao castelán e ao catalán.

Os contos que hai polo medio da historia algúns pertencen a Senegal, e outros inventounos.

E durante a entrevista recomendounos unha película chamada “Moolaade“. Tamén nos recomendou outra película que xa viramos: “Binta e a gran idea“.

Contounos moitas máis cousas, que xa escoitaredes no video. Foi unha actividade moi interesante e gustounos moito.

¡¡ATENCIÓN!!: UTILIZADE AURICULARES PARA ESCOITAR O VIDEO POIS O SON NON É DE BOA CALIDADE

One response so far

Abr 01 2016

«Canta bichería!», XVII Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra

SalonLibro2016

Hoxe abre o XVII Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra que se celebra baixo o lema «Canta bichería!» e mañá, día 2 de abril, conmemórase o Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil co fin de lembrar o nacemento do escritor danés Hans Christian Andersen, autor prolífico de contos infantís (e non só). No sitio web de Gálix (Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil) pódese ollar o cartaz do ilustrador brasileiro Ziraldo e ler a mensaxe da escritora tamén brasileira Luciana Sandroni para esta data.

Teremos oportunidade de nos achegar a este «Canta bichería!», XVII Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, cuxo ben completo programa definitivo pódese consultar nesta ligazón, e onde supoño han estar nas exposicións a maioría dos sete títulos de literatura infanto-xuvenil que escribín, aínda que como xa contei aquí, o meu achegamento foi serodio e produciuse cando presentei o conto Carlota, a marmota que non podía durmir a un certame literario, sendo merecedor do XXIX Concurso Nacional de Contos Infantís convocado pola coruñesa A. C. O Facho en 1998, que tardaría aínda uns anos en ser ilustrado e publicado no catálogo de Xerais, no que na actualidade non aparece por se tratar dun libro esgotado hai anos.

Velaquí a miña amada «bichería»:
Carlota,amarmota
Carlotaeabota
Carlotaeagaivota

Unha marmota é a protagonista da triloxía Carlota, a marmota que non podía durmir (Xerais, 2000); Carlota e a bota perdida (Xerais, 2002) e Carlota e a gaivota patiamarela (Xerais, 2006), todos tres ilustrados por Luís Castro Enjamio. No primeiro a marmora dialoga con osos, castores, leiróns e esquío e no terceiro relaciónase cunha gaivota patiamarela.
cobiza

Unha chea de vermes bos ou malos protagonizan A cobiza do verme Noel (Galaxia, 2011), que ilustrou Marta Álvarez Miguéns.
Rebeliónnacharca01

E finalmente ras, sapos e tamén píntegas ou salamántigas enchen as páxinas de Rebelión na charca (Sotelo Blanco, 2012), que ilustrou Ana Santiso.

Comentarios desactivados en «Canta bichería!», XVII Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra

Feb 24 2016

#mobilizaRosalia O poema «Cando penso que te fuches…» (ou «Negra sombra») inspirou o conto rimado A pantasma da casa da Matanza

CapaPantasma
PantasmaCasaMatanza01
PantasmaCasaMatanza02
PantasmaCasaMatanza03
(Reprodución da capa e das primeiras páxinas do libro. Premer nas imaxes para agrandar o tamaño e posibilitar unha mellor lectura)

O conto rimado da miña autoría A pantasma da casa da Matanza (Biblos, 2013), con magníficas e suxestivas ilustracións de Xosé Cobas, dialoga co poema «Cando penso que te fuches…», adoito coñecido como «Negra sombra», publicado por Rosalía de Castro no seu segundo libro de poemas na nosa lingua intitulado Follas Novas (1880) e está incluído na súa segunda parte «Do íntimo».

Esta proposta de conto rimado, que no remate tamén reproduce o poema rosaliano, trátase dun texto revisado, como xa se contou aquí, ao se converter nunha edición singular na que sobrancean as ilustracións de Xosé Cobas. Antes tivera unha primeira edición non venal da man da Fundación Rosalía de Castro nun volume colectivo intitulado Quen casa ten de seu, que se rematou de imprimir o 24 de febreiro do 2009, día do 172 aniversario do nacemento da Poeta, cuxas primeiras estrofas reproduzo deseguida:

A PANTASMA DA CASA DA MATANZA

É bo ter unha casa, dixen daquela,
porque é poeta abril
e canda as chuvias, canda as margaridas
chegarán as palabras.

«A casa dos poemas», Nas hedras da clepsidra

HELENA VILLAR JANEIRO

Moito xa se falou de min, malvados
e atravesados foron os comentos;
mais, queiran ou non, andan ben errados.
Estade, meus amigos, ben atentos
e escoitade esta historia ben sentados.

Voume antes presentar, pois educada
e cortés hai que ser. Isto primeiro
cómpre saber facer antes de nada.
Eu son a Negra Sombra. Eu non cheiro.
Sonvos como a dozura da almofada.

Coñecín moitos mundos, mais un día
quixen quedar na casa da Matanza,
porque aquí coñecín a Rosalía.
Devezo pola música e a danza
e fascíname o son da poesía.

Co recendo dos figos da figueira
olleina escribir versos nesa fiestra,
aproveitando a luz nesa cadeira.
E lía en alta voz coma unha mestra,
verso a verso, a estrofa toda enteira.

Escoiteina reler os seus Cantares
e os versos repasar de Follas Novas.
Eu corría detrás dos seus andares
na busca de palabras, vía as probas,
collía unhas, deixaba as máis vulgares.

Rosalía aprendeume devagar
os segredos da escrita do poema:
unha sílaba aguda vai sumar,
a esdrúxula restar, pensar bo tema
e nun branco papel todo apuntar.

(…)

Comentarios desactivados en #mobilizaRosalia O poema «Cando penso que te fuches…» (ou «Negra sombra») inspirou o conto rimado A pantasma da casa da Matanza

Feb 03 2016

Presentación do conto Non quero xogar ás agachadas coa lúa, de Estela Suárez Recouso e Héitor Picallo na Libraría Couceiro (xoves 4 de febreiro, 20:00 h.)

EstelaRecouso04
EstelaRecouso03
(Premer nas imaxes para agrandar o tamaño)

Despois de se realizar en Sigüeiro – Oroso (velaquí a nosa crónica), pois a autora Estela Suárez Recouso é natural de Trasmonte nese concello, e en Cuntis, de onde é natural o ilustrador Héitor Picallo, mañá xoves 4 de febreiro, ás 20:00 h. na compostelá Libraría Couceiro estaremos no acto de presentación do conto Non quero xogar ás agachadas coa lúa (Edicións Fervenza).

O acto contará coas intervencións de Luís Rey Villaverde, concelleiro de cultura do concello de Oroso; eu propio; a poeta e mestra Lorena Rei e finalmente Estela Suárez Recouso, autora e Héitor Picallo, ilustrador.

Para todos nós ha ser un pracer contar convosco neste encontro literario.

Comentarios desactivados en Presentación do conto Non quero xogar ás agachadas coa lúa, de Estela Suárez Recouso e Héitor Picallo na Libraría Couceiro (xoves 4 de febreiro, 20:00 h.)

Out 09 2015

Na presentación de Moraime, pequena vila con mar, de X. H. Rivadulla Corcón

Corcón2015
Created with Nokia Smart Cam
(Na primeira imaxe sinatura autógrafa e na segunda o autor asina o meu exemplar de pé, ás portas da taberna. Foto realizada con dispositivo móbil e pouca luz. Premer nas imaxes para agrandar o tamaño)

Onte á tardiña, na taberna da casa de xantar compostelá María Castaña, acompañamos ao poeta e narrador de estirpe muxiá X. H. Rivadulla Corcón na presentación do seu novo volume de relatos, intitulado Moraime, pequena vila con mar (Positivas, 2015).

Arredor duns viños de uva mencía e duns tapiñas de callos, que nun principio ían ser só para as persoas que lesen algún dos relatos, transcorreu a agradable e diivertida velada que autor e editor argallaron para presentaren o libro. De primeiras saudou á concorrencia o sempre lacónico e agudo Paco Macías e deseguida o propio X. H. Rivadulla Corcón deu lectura a «Moraime», o relato que abre este volume dun cento de contos e logo explicou a súa xénese, o feito de naceren como colaboracións diarias no programa radiofónico «Un día por diante» da Radio Galega. A voz de Corcón leu sempre os relatos nun microespazo que foi emitido entre os anos 2008 e 2009.

A vida dos habitantes dunha ficcional vila mariñeira chamada Moraime é a cerna duns relatos con grande dose de humorismo e de fina retranca que teñen a particularidade de conformaren unha serie, malia poderen ser lidos de xeito illado, e de estaren protagonizados por máis de medio centos de amigas e amigos do propio escritor, nas que hai artistas (Correa Corredoira, Paco Pestana…), moita xente do mundo do teatro e do audiovisual galego (Anabel Gago, Elina Luaces, Manuel Manquiña, Josito Porto…), da música (o tamén literato Xurxo Souto, Pazos de Merexo, Tino Baz…), da nosa literatura (Novoneyra, García-Bodaño, Xavier R. Baixeras, Teresa Moure, Xavier Seoane, María do Cebreiro…), con moita presenza de autoras e autores da Costa da Morte (Modesto Fraga, María Lado, Alexandre Nerium, Paco Souto convertido en taberneiro) mais tamén a crítica literaria Chus Nogueira, o libreiro Antón Pedreira ou o editor Manuel Bragado, que fai as veces dun doutor que sanda aos habitantes da vila, entre moitas outras sorprendentes caracterizacións.

De feito, na presentación algunhas destas persoas que tamén estaban entre o público fixeron unha lectura dalgún dos contos nos que aparecían, como a actriz Mónica Caamaño, os actores Pepe Soto e Pepe Penabade, o libreiro Pedreira ou a traballadora editorial Chelo Carreira, no que promete ser unha norma a seguir en vindeiras presentacións do volume.

O tempo botóusenos enriba e houbo que deixar a taberna na que aínda ecoaban os personaxes fabulados por X. H. Rivadulla Corcón, que agardan a nosa visita coma lectoras e lectores cheos de curiosidade.

Comentarios desactivados en Na presentación de Moraime, pequena vila con mar, de X. H. Rivadulla Corcón

Abr 13 2015

Adeus a dous autores amados: Eduardo Galeano e Günter Grass

EduardoGaleano02
GunterGrass
(Premer nas imaxes para agrandar o tamaño)

Malia a claridade do ceo primaveral, esta xornada cubriuse de mourén ao coñecer o pasamento no breve intervalo dunhas horas de dous escritores amados para min: Eduardo Galeano (Montevideo, 3 de setembro, 1940 – 13 de abril, 2015) e Günter Grass (Danzig, agora denominada Gdansk, Polonia, 16 de outubro, 1927 – Lübeck, Alemaña, 13 de abril, 2015).

A obra do escritor uruguaio, que coñezo desde a lectura do volume intitulado Las venas abiertas de América Latina (a 1ª edición data de 1971, mais a miña lectura foi nos primeiros anos oitenta), está nunha manchea de libros nos andeis da miña biblioteca persoal e cada un deles foi lido e relido varias veces, pois a súa fragmentariedade facilita este labor de reencontro.

Precisamente agora estaba pendente da saída dun novo volume coa súa sinatura, Mujeres, do que souben polo artigo «Eduardo Galeano y sus mujeres» que aínda onte publicaba no dixital Público o escritor e xornalista galego en Madrid Aníbal Malvar. Coido que o libro aínda non se distribuíu na península ibérica, malia que a súa editora española xa anuncia como de inminente lanzamento.

Alén da lectura, tiven a inmensa fortuna de o escoitar ao vivo en dúas ocasións en Compostela e en ningunha delas nos defraudou, pola contra eu fiquei fascinado pola súa dición e polas ideas que nos transmitiu. A primeira aconteceu o 12 de maio do 2008 nun ateigado Auditorio de Galicia, no acto de presentación do seu libro Espejos (Siglo XXI Editores), daquela introducido por Manuel Rivas.

E a segunda foi o 14 de xuño de 2012, no lanzamento doutra obra da súa autoría  Los hijos de los días (Siglo XXI Editores), na faraónica Cidade da Cultura compostelá, nunha sala chea a rebordar e na que ficou xente fóra, e con moitos rostros coñecidos da nosa cultura (do audiovisual, da literatura, do teatro, do xornalismo…). Como dixen daquela «Malia a previa lectura dos textos, a voz e a dición tranquila e suxestiva do escritor uruguaio acompañounos. Deu lectura a unha pequena serie dun volume que abrangue, a xeito de diario reivindicativo, todos os días do ano, desde o 1 de xaneiro e até o 31 de decembro, nun total de 366 historias, pois tamén se inclúe o bisesto 29 de febreiro».

Testemuño da miña admiración pola obra de Eduardo Galeano son as cinco anotacións que nesta bitácora reivindicaban a súa escrita e os seus posicionamentos persoais, case sempre compartidos. Por orde de aparición estas foron as anotacións (premendo nos títulos accédese tamén a elas).

(4 de abril de 2012) «Elogio de la brevedad», un relato do próximo libro de Eduardo Galeano. Aquí anunciaba que tirado do xornal mexicano La Jornada (vía rebelión.org) podíamos ler en primicia un xeneroso adianto do seu último libro intitulado Los hijos de los días, que coma os anteriores ía publicar Siglo XXI Editores.

(16 de xuño de 2012) Con Eduardo Galeano na presentación do seu novo libro Los hijos de los días (Siglo XXI Editores). Crónica da presentación do devandito título na compostelá Cidade da Cultura.

(17 de xuño de 2012) Eduardo Galeano tamén contra a explotación dunha mina de ouro con lixiviado de cianuro en Corcoesto (Cabana de Bergantiños). Ao día seguinte a anotación revelaba o compromiso persoal de Eduardo Galeano contra a mina de Corcoesto.

(30 de abril de 2013): 1º de maio: «La desmemoria/4» de Eduardo Galeano e dous affiches de Jules Grandjouan. A celebración do Día do Internacionalismo Proletario servía para reproducir un texto da súa autoría da obra El libro de los abrazos sobre o nacemento desta conmemoración da clase obreira.

(13 de outubro de 2013) 12 de Outubro . Día do Respeto á Diversidade Cultural. Finalmente reproducín outro texto de seu contra a celebración da Hispanidade, como modelo de conquista e aniquilamento de culturas indíxenas e para reivindicar a diversidade de culturas no mundo.

Por parte, a obra do alemán Günter Grass non enche ningún andel da miña biblioteca persoal, aínda que hai ben anos que si teño exemplares das novelas, en versión castelá, El tambor de hojalata (Die Blechtrommel, a 1ª edición alemá é de 1959) e El gato y el ratón (Katz und Maus, a 1ª edición alemá é de 1961) ás que logo sumei outras.

Endebén, en 2000, cando facía eu parte do Consello Editorial da desaparecida (agora en triste liquidación) colección de poesía Ablativo Absoluto (Xerais), que chegou aos 25 títulos, o devandito consello que dirixía o escritor Fran Alonso e que na altura formaban canda min as profesoras e críticas Iris Cochón e Helena González Fernández e a poeta María do Cebreiro, acollimos con entusiasmo a proposta de Úrsula Heinze e Ramón Lorenzo para traduciren unha antoloxía dos seus versos á nosa lingua. O volume intitulado As galiñas de vento imprentouse en xuño de 2002 e compilaba textos dos seus tres primeiros poemarios As vantaxes das galiñas de vento (Die Vorzüge der Windhühner, 1956), Triángulo de vías (Gleisdreieck, 1960) e Interrogado (Ausgefragt, 1967).

Esta bitácora tamén lle dedicou unha anotación o 9 de abril de 2012 intitulada Poemas (XXXIX): «Was gesagt werden muss» (“O que ten que ser dito”), de Günter Grass para reproducir a súa denuncia do programa nuclear do estado sionista de Israel nun texto intitulado “Was gesagt werden muss” (“O que ten que ser dito”), publicado de maneira simultánea polo diario de referencia alemán Süddeutsche Zeitung, o español El País, o italiano La Repubblica (que fixo desaparecer o texto da súa edición na rede) e o norteamericano The New York Times. Nós reproducimos a versión portuguesa, en tradución de Frederico Füllgraf e que tiramos do seu blogue füllgrafianas.

Que a Terra vos sexa leve, caros Eduardo Galeano e Günter Grass!

Comentarios desactivados en Adeus a dous autores amados: Eduardo Galeano e Günter Grass

Abr 01 2015

O malfado galego sobre O Libro Inclinado de Peter Newell

Libroinclinado1
(Portada do libro. Premer na imaxe para agrandar o tamaño)

Mañá, 2 de abril, Día Internacional do Libro Infantil, andaremos de ferias pola cidade de Porto e esta asociación de ideas entre a cidade lusa e as letras lévame a recuperar unha anotación que escribín nesta bitácora o 11 de xullo do 2011, para (re)lembrar o nulo interese das editoriais galegas por un clásico da literatura infantil. Cando a escribín seis editoras rexeitaran o proxecto e desde aquela tan só llo ofrecín a unha sétima, tampouco direi o nome, que tamén o desprezou e iso que desta volta engadía que para facilitar a súa publicación renunciaba a calquera dereito económico derivado da tradución que eu asinaba.

Aquela anotación dicía así:

Toc, toc. Hai algún editor sensible por aí?

Un verán atopei en Porto un libro para primeiros/as lectoresas que me namorou. Tempo despois fixen unha versión galega de O LIBRO INCLINADO de Peter Newell, porque considero que este libro debería estar na nosa lingua. Este marabilloso conto rimado está publicado por Thule en castelán e en catalán, e por Orfeu Negro en portugués (por certo, esta última versión é a que máis se afasta do orixinal inglés, certo é que facer unha tradución en verso e rimada non é nada doado, e mesmo pódese entender que haxa expresións e xiros idiomáticos intraducibles, mais Rui Lopes recrea demasiado). O orixinal data de 1910, polo que estaría libre de dereitos, ou iso creo. Hai tempo que teño preparada a tradución rimada á nosa lingua, diferente en moitos aspectos da portuguesa e da castelá. Pois ben, xa van seis editoras galegas (cuxo nome prefiro non lembrar) que rexeitaron publicar este conto. Difícil de entender, non?

E a este comentario engado agora a presentación que fan do libro en portugués e os versos inciais do conto rimado na versión da miña autoría:

Publicado pela primeira vez em 1910, O Livro Inclinado, de Peter Newell, é um clássico do livro para crianças e ao mesmo tempo um objecto único e irresistível para os leitores mais crescidos. Em verso e literalmente inclinado, este livro ilustra nas suas páginas a descida rocambolesca de Bobby no seu carrinho de bebé pela encosta mais empinada do bairro. Bobby atropela os vizinhos, o guarda, o pintor, a vaca, o jornaleiro, e todos os que, desprevenidos, são apanhados pelo carrinho em fuga, o qual cria os mais incríveis acidentes e grande confusão. Obra-mestra do livro infantil, pioneira dos formatos especiais, é agora recuperada um século depois para os leitores do séc. XXI.

BOLOGNA RAGAZZI AWARD 2008

O LIBRO INCLINADO

De PETER NEWELL

Subir a encosta é díficil, gran verdade,
mais cando hai que baixar, qué velocidade!

Onde vive Bobby hai un outeiro,
un outeiro tan alto e empinado
que para Jack e Jill ir co caldeiro
por auga non sería nada doado.

O carricoche de Bobby escapou
un día outeiro abaixo desbocado,
a desleixada ama aterrada berrou
mais Bobby estaba entusiasmado.

Aplaude de maneira barulleira,
escacha a rir e fai festa rachada,
mentres, un pouco detrás, á carreira
a ama desesperada e preocupada. (…)

(Páxina ilustrada que se corresponde co texto. Premer na imaxe para agrandar o tamaño)
LibroInclinado2

Comentarios desactivados en O malfado galego sobre O Libro Inclinado de Peter Newell

Abr 01 2015

«Moitas culturas, unha historia», de Marwa Obaid Rashid Al Aqroubi, mensaxe do Día Internacional do Libro Infantil en versión de Antía Marante e Sabela González

DiaInternacionalLIX2015
(O cartaz é da autoría da ilustradora Nasim Abaeian. Premer na imaxe para agrandar o tamaño)

A revista infanto-xuvenil dixital criaturas reproduce aquí o fermoso e poético texto intitulado «Moitas culturas, unha historia», de Marwa Obaid Rashid Al Aqroubi, a mensaxe do Día Internacional do Libro Infantil 2015, que chaman a conmemorar anualmente desde o IBBY (International Board on Books for Young people / Consello Internacional sobre Literatura para as/os Xoves) e que tamén se divulga desde a OEPLI, para conmemorar cada día 2 de abril, coincidindo coa data do natalicio (xa 210 anos) do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen.

O texto vén acompañado do cartaz da ilustradora Nasim Abaeian, tamén dos Emiratos Árabes Unidos como a escritora, xa que este ano o seu País e a súa literatura foron os escollidos para a celebración desta efeméride.

A versión na nosa lingua é da autoría de Antía Marante e Sabela González. Deseguida reproduzo o texto, que tamén se pode ler en inglés nesta ligazón e na nosa lingua aquí mesmo.

Moitas culturas, unha historia

«Falamos diferentes linguas e vimos de diferentes orixes, mais compartimos as mesmas historias
Historias internacionais… historias tradicionais
É a mesma historia que se nos conta a todos
En diferentes voces
En diferentes cores
Pero permanece inmutábel…
Comezo…
Argumento…
E fin…
É a mesma historia que todos sabemos e amamos
Todos a escoitamos
En diferentes versións de diferentes voces
Mais sempre é a mesma
Hai un heroe… unha princesa… e un vilán
Non importa a súa lingua, nin os seus nomes,
Nin as súas caras
É sempre o mesmo comezo,
Argumento
E fin
Sempre ese heroe… esa princesa e ese vilán
Inmutábeis durante séculos
Acompáñannos
Murmúrannos nos nosos soños
Arrólannos para durmir
As súas voces marcharon hai tempo
Pero viven nos nosos corazóns para sempre
Pois únennos nun mundo de misterio e imaxinación
Para que todas as culturas se fundan nunha única historia».

Comentarios desactivados en «Moitas culturas, unha historia», de Marwa Obaid Rashid Al Aqroubi, mensaxe do Día Internacional do Libro Infantil en versión de Antía Marante e Sabela González

Next »